animated-cat-image-0505

Home / くれなずめ (2021)


くれなずめ 0

Six friends, who hanged out together during their high school days, gather again after 5 years for a friend's wedding. The six friends are: Kazuki Yoshio, Tetsuya Akashi, Taku Sogawa, Taisei Tajima, Yusaku Mizushima and Kinichi Fujita. At the wedding, the friends perform an embarrassing dance routine for the bride and groom. The friends reminisce about their high school days and they believe their friendships will last forever, but...

  Genre   Production Release
  • Comedy
  • Drama
  • Fantasy
29 Apr 2021

Cast

Ryō Narita
(Kazuki Yoshio)
Kengo Kora
(Kinichi Fujita)
Ryuya Wakaba
(Tetsuya Akashi)
Kenta Hamano
(Taku Sogawa)
Kisetsu Fujiwara
(Taisei Tajima)
Yu Shirota
(Matsuoka)
Atsuko Maeda
(Mikie)
Marie Iitoyo
(Hiromi)
Rio Uchida
(Ai)
Kika Kobayashi
()
Kenichi Takitoh
()
Yoshimasa Kondô
()
Ryō Iwamatsu
()
Papaya Suzuki
()