animated-cat-image-0505

Home / 七人の侍 (1954)


七人の侍 8.4

A samurai answers a village's request for protection after he falls on hard times. The town needs protection from bandits, so the samurai gathers six others to help him teach the people how to defend themselves, and the villagers provide the soldiers with food. A giant battle occurs when 40 bandits attack the village.

  Genre   Production Release
  • Action
  • Drama
  • Toho Company, Ltd.
26 Apr 1954

Cast

Toshirō Mifune
(Kikuchiyo)
Takashi Shimura
(Kambei Shimada)
Yoshio Inaba
(Gorobei Katayama)
Seiji Miyaguchi
(Kyuzo)
Minoru Chiaki
(Heihachi Hayashida)
Daisuke Katō
(Shichiroji)
Isao Kimura
(Katsushiro Okamoto)
Keiko Tsushima
(Shino)
Yukiko Shimazaki
(Rikichi's Wife)
Kamatari Fujiwara
(Manzô - Father of Shino)
Yoshio Kosugi
(Mosuke)
Bokuzen Hidari
(Yohei)
Yoshio Tsuchiya
(Rikichi)
Kokuten Kōdō
(Gisaku, the Old Man)
Eijirō Tōno
(Kidnapper)
Jun Tatara
(Coolie A)
Atsushi Watanabe
(Bun Seller)
Toranosuke Ogawa
(Grandfather of Kidnapped Girl)
Isao Yamagata
(Samurai)
Kichijirô Ueda
(Bandit Scout)
Sôjin Kamiyama
(Blind Player)
Gen Shimizu
(Samurai Who Kicks Farmers)
Keiji Sakakida
(Gosaku)
Shinpei Takagi
(Bandit Chieftain)
Shin Ôtomo
(Bandit Second-in-Command)
Toshio Takahara
(Samurai with Gun)
Hiroshi Hayashi
(Weak Ronin)
Sachio Sakai
(Coolie #2)
Ichirô Chiba
(Buddhist Priest)
Noriko Sengoku
(Wife of Gono Family)
Noriko Honma
(Woman Farmer)
Hideo Shibuya
(Bandit)
Senkichi Ômura
(Bandit Who Escapes)
Shôichi Hirose
(Bandit)
Akira Tani
(Bandit)
Haruo Nakajima
(Bandit)
Yasuhisa Tsutsumi
(Farmer in Front of Gono)
Haruko Toyama
(Gisaku's Daughter-in-Law)
Takeshi Katō
(Samurai Wandering through Town (uncredited))
Tatsuya Nakadai
(Samurai Wandering through Town (uncredited))
Ken Utsui
(Samurai Wandering through Town (uncredited))
Ren Yamamoto
(Farmer (uncredited))