animated-cat-image-0505

Home / 東京物語 (1953)


東京物語 8.3

The elderly Shukishi and his wife, Tomi, take the long journey from their small seaside village to visit their adult children in Tokyo. Their elder son, Koichi, a doctor, and their daughter, Shige, a hairdresser, don't have much time to spend with their aged parents, and so it falls to Noriko, the widow of their younger son who was killed in the war, to keep her in-laws company.

  Genre   Production Release
  • Drama
  • Shochiku Co., Ltd.
03 Nov 1953

Cast

Chishū Ryū
(Shukishi Hirayama)
Chieko Higashiyama
(Tomi Hirayama)
Setsuko Hara
(Noriko Hirayama)
Haruko Sugimura
(Shige Kaneko)
Sō Yamamura
(Koichi Hirayama)
Kuniko Miyake
(Fumiko Hirayama)
Kyōko Kagawa
(Kyôko Hirayama)
Eijirō Tōno
(Sanpei Numata)
Nobuo Nakamura
(Kurazo Kaneko)
Shirō Ōsaka
(Keiso Hirayama)
Hisao Toake
(Osamu Hattori)
Teruko Nagaoka
(Yone Hattori)
Mutsuko Sakura
(Oden-ya no onna)
Toyo Takahashi
(Rinka no saikun)
Tōru Abe
(Tetsudou-shokuin)
Sachiko Mitani
(Aparto no onna)