animated-cat-image-0505

Home / 切腹 (1962)


切腹 8.4

An unusual request for ritual suicide on a feudal lord's property leads to the unwinding of a greater mystery that challenges the clan's integrity.

  Genre   Production Release
  • Action
  • Drama
  • History
  • Shochiku Co., Ltd.
15 Sep 1962

Cast

Tatsuya Nakadai
(Hanshiro Tsugumo)
Akira Ishihama
(Motome Chijiiwa)
Shima Iwashita
(Miho Tsugumo)
Tetsurō Tamba
(Hikokuro Omodaka)
Masao Mishima
(Tango Inaba)
Ichirô Nakatani
(Hayato Yazaki)
Kei Satō
(Masakazu)
Yoshio Inaba
(Jinai Chijiiwa)
Hisashi Igawa
(Retainer)
Yoshirô Aoki
()
Tatsuo Matsumura
()
Akiji Kobayashi
()
Nakajirô Tomita
()
Shôtarô Hayashi
()
Rentaro Mikuni
(Kageyu Saito)